Centrum Arbitrażu i Mediacji
zakupy z polecenia
Walne sprawozdawczo-wyborcze zebranie CHKG
10 marca 2016
wprowadził admin w dniu 2016-03-12 09:10:14

 10 marca br. odbyło się walne sprawozdawczo-wyborcze zgromadzenie członków Chodzieskiego Klubu Gospodarczego. Na przewodniczącego spotkania wybrano Burmistrza Miasta Jacka Gursza.

 Podczas zebrania Prezes Roman Pietruszka przedstawił sprawozdanie z działalności CHKG nie tylko z roku 2015, ale również z całej kadencji. Po czterech latach, zgodnie ze statutem przyszedł czas na kolejne wybory władz Klubu. Na Prezesa w tajnych wyborach jednogłośnie wybrano ponownie Romana Pietruszkę.

Podczas zebrania przegłosowano również zmianę w statucie, w której mowa, że Zarząd będzie się składał z 7 do 9 osób, a nie jak dotąd 5-7. Zmiana ta pozwoli na czynne zaangażowanie się większej ilości członków w działalność stowarzyszenia. W toku głosowania do nowego zarządu powołano następujące osoby: Arkadiusz Geisler, Kazimierz Kobierski, Mariusz Nowak, Waldemar Straczycki, Arkadiusz Bieranowski, Michał Strumnik i Dominik Bugajski.

 Zgodnie ze statutem wybrano też Komisję Rewizyjną: Jan Węgrzyn, Jarosław Trojanowski, Teresa Kanke; a także Sąd Koleżeński, w którego skład wchodzą Karolina Jankowska, Iwona Kostrzewa-Lewińska, Leszek Mieloch oraz Grzegorz Sworowski.

 Podczas zebrania podziękowano Panu Markowi Przybylakowi za wieloletnie zaangażowanie w działalność Klubu i Zarządu CHKG, z którego niestety w tym roku zrezygnował po zaproponowanej mu ponownej kandydaturze. Czuwał jednak razem z Katarzyną Zagórską oraz Marzenną Twardowską-Rusek nad przebiegiem wyborów wspólnie tworząc Komisję Skrutacyjną, do której należał obowiązek zliczenia głosów.

 Nowy Zarząd dziękuje wszystkim obecnym za zaufanie!powrót...