Centrum Arbitrażu i Mediacji
zakupy z polecenia
Bieżąca Działalność Dziennego Domu Senior - Wigor
realizacja projektu
wprowadził admin w dniu 2017-12-27 13:55:56

Z końcem grudnia 2017 Chodzieski Klub Gospodarczy zakończy realizację zadania publicznego „Bieżąca działalność Dziennego Domu Senior – WIGOR” finansowanego z Gminy Miejskiej Chodzież. Zadanie polegało na doposażeniu oraz zapewnieniu bieżącej działalności Dziennego Domu „Senior-WIGOR” dla osób w wieku 60+ (nieaktywnych zawodowo) zamieszkujących na terenie Miasta Chodzieży, zakwalifikowanych do korzystania z usług DDS-W. DDS- W ramach zadania zapewnione były posiłki dla seniorów, a także zorganizowane zajęcia tj. zajęcia ruchowe, komputerowe, fizjoterapia, warsztaty terapii zajęciowej, a także spotkania z lekarzami i różnymi specjalistami. Działania w ramach projektu sprzyjały integracji i aktywizacji osób w wieku poprodukcyjnym. Dzięki temu wypełniają oni swój czas wolny poprzez różnego rodzaju spotkania, które mają pozytywny wpływ na podejmowanie aktywności społecznej oraz różnego rodzaju inicjatyw. Zwrócić trzeba również uwagę, że miejsce spotkań daje możliwość osobom starszym do zawierania nowych znajomości i przyjaźni, a to z kolei skutkuje dobrym samopoczuciem psychicznym osób starszych gdyż nie czują się osamotnieni i odsunięci od społeczeństwa. Pomoc finansowa związana z utrzymaniem Dziennego Domu Senior – WIGOR znacznie ułatwia seniorom i rencistom aktywne funkcjonowanie. Z początkiem roku 2018 Chodzieski Klub Gospodarczy znów złoży wniosek o podęcie zadania publicznego, w ramach którego planowane jest zapewnione kontynuacji działań podjętych w mijającym roku.






powrót...