Centrum Arbitrażu i Mediacji
zakupy z polecenia
Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, celem ich aktywiz
wczasy 2018
wprowadził admin w dniu 2018-07-18 09:50:00

Chodzieski Klub Gospodarczy realizuje zadanie publiczne „Organizacja letniego wypoczynku dla osób starszych, samotnych i niepełnosprawnych, celem ich aktywizacji społecznej”, który trwa od 12 czerwca i zakończy się 31 sierpnia br. Projekt współfinansowany jest przez Gminę Miejską w Chodzieży. Zadanie publiczne ma na celu zaktywizowanie osób starszych oraz pogłębianie i polepszanie relacji wewnątrzpokoleniowych. Chodzieski Klub Gospodarczy bogaty jest w doświadczenia ubiegłych lat, a także członkowie od lat zaangażowani są w działalność społeczną, edukacyjną i charytatywną. Projekt przewiduje organizację trzech dziesięciodniowych turnusów, które miały na celu przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu oraz integrację społeczną. Program bogaty jest w zajęcia o charakterze sportowym, które dostosowane są do potrzeb i możliwości osób w podeszłym wieku. Odbywają się również wycieczki i różnego rodzaju pikniki. Turnusy odbywają się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. Powstańców Wlkp. na ulicy Powstańców Wielkopolskich oraz w kawiarni „Prima-Bistro” w obiekcie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Chodzieży. W turnusach bierze udział 162 osoby.
 
powrót...