Centrum Arbitrażu i Mediacji
zakupy z polecenia
Zapytanie ofertowe
„Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży”
wprowadził admin w dniu 2019-02-15 10:12:01

Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy
ul. Dworcowa 1, 64-800 Chodzież
 
OGŁASZA ZAPYTANIE OFERTOWE NA
 
„Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze  Strzeleckim w Chodzieży”
 
1. Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest realizacja operacji pn.„Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze  Strzeleckim w Chodzieży”
Stowarzyszenie Chodzieski Klub Gospodarczy, zadanie realizować będzie z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca   w obszary wiejskie w ramach podziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w zakresie rozwoju ogólnodostępnej i niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach projektu grantowego.
Realizacja przedmiotu zamówienia obejmuje: 
- wykonanie robót y pomiarowych,
- rozbiórkę krawężników i chodnika z płytek betonowych,
- wykonanie robót ziemnych,
- ustawienie krawężników i obrzeży,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej,
- odbudowę zieleńców,
- montaż znaku drogowego.
 Termin składania ofert upływa dnia 22.02.2019r.
Link:
  1. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami od 1 do 5.powrót...