Centrum Arbitrażu i Mediacji
zakupy z polecenia
ZAWIADOMIENIE O WYBORZE OFERTY
„Przebudowa ciągu pieszo – rowerowego przy Jeziorze Strzeleckim w Chodzieży”
wprowadził admin w dniu 2019-03-14 11:13:22

ZAWIADOMIENIE  O WYBORZE OFERTY


W związku z prowadzonym zapytaniem ofertowym  na „Przebudowę ciągu pieszo   – rowerowego przy Jeziorze  Strzeleckim w Chodzieży” ,
którego wartość  nie przekracza kwoty 30.000 euro, informuję, że jako ofertę najkorzystniejszą, wybrano ofertę  Zakładu Usługowo Handlowego, Stróżewo 36, 64-800 Chodzież.
Oferta jest zgodna    postanowieniami  prowadzonego postępowania, cena oferty nie przewyższa wartości zamówienia.
            W  kryterium oceny ofert,  oferta otrzymała następującą ilość punktów:
            – cena oferty brutto – 60,00 pkt.
            – okres gwarancji  w miesiącach– 40,00 pkt.,
       łącznie 100,00 pkt.powrót...